دوشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۹

هیچ کس نمیداند

در زندگی راستین
کسی نقاب ها را نمی بیند
و اشتباه بزرگ همین جاست
هیچکس نمی داند که آن ژولیت زیبا
تنها نقابی بر چهره دارد
و ژولیت راستین
اسیر و فریب خورده،
با دهانی بسته ، پنهان شده است

فدریکو گارسیا لورکا

0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home