یکشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۴

ميان هر آنچه که هست و نيست!!

اين منم سرگردان ميان دو وجود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!