یکشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۹۲

در همین راهرو

 بین آشپزخانه و اتاق خواب و دستشویی گم شده ام.
لای پاپ کورن و بیسکوییت و لباس کثیف.
شاید روزی به هوای خوردن و پوشیدن چیزی پیدا شوم.