یکشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۱

دوقلو بودن دلیل بر شبیه بودن نیست

نخودچی کشمش نزدیک به بیست و دو ماهشان شده. و کم کم دارند از خودشان سلیقه های غذایی متفاوتی را نشان میدهند. اینکه دوتا پسر دوقلو داشته باشی اصلا تضمین نمیکنه که عین هم باشند و هر چی این دوست داره اون یکی هم دوست داشته باشه... مثلا : کشمش عاشق ماسته و غذا را بدون ماست نمیخوره اما خیلی اهل نون پنیر نیست. دوست داره خیار و موز بخوره اما لب به شکلات نمیزنه.. بستنی دوست داره. لیمو ترش میخوره اما اب پرتقال نه. برعکس نخودچی هر چقدر بهش شکلات بدی نه نمیگه اما با میوه و سبزی اصلا میونه نداره. تو غذاش ذره ای ماست باشه نمیخوره ولی با نون پنیر خیلی کیف میکنه. اب پرتقال با نی میخوره عین ادم بزرگها ولی لب به بستنی  نمیزنه....
دنیای عجیبی دارند این دوتا. خیلی عجیب

جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۱

تفال بهاری من


قمری های بی خیال هم فهمیده اند 
فروردین است 
اما آشیانه ها را باد خواهد برد 
خیالی نیست 
بنفشه های کوهی هم فهمیده اند 
فروردین است 
اما آفتاب تنبل دامنه را باد خواهد برد 
خیالی نیست 
سنگریزه های کناره ی رود هم فهمیده اند 
فروردین است 
اما سایه روشنان سحری را باد خواهد برد 
خیالی نیست 
همه ی این ها درست 
اما بهار سفرکرده ی ما کی بر می گردد ؟
واقعا خیالی نیست ؟


سید علی صالحی