سه‌شنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۹

از هر چمن گلی 19

1- هی نگو بگذریم
من نه از تو میتوانم بگذرم و نه از حال و هوایت

2- این مادربزرگهایی که دائم از پا درد دارند را حالا درک میکنم

3- پارسال این موقع به کسانی که در تهران در زنجیره سبز بودند حسودی میکردم. امسال به آنها افتخار میکنم

4- این آلبوم جدید داریوش خوب چیزی است.

منو به دست من بکش
به نام من گناه کن
اگر من اشتباهتم
همیشه اشتباه کن

برچسب‌ها: