دوشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۰

...

هر چند ساحل پرچم سفید در دست گرفته است اما دریا طوفانی است