جمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۷

درسهای دون خوآن

نیرویی که بر سرنوشت ما حاکم است . ممکن است ما را مثلا برای بستن بند کفش متوقف کند تا سنگی که قرار بود مستقیما روی سرمان فرود بیایددر چند متری ما سقوط کند. از طرفی چه بسا زمانی دیگر ما را باز هم برای بستن همان بند کفش متوقف کند که این بار سنگ دقیقا روی سرمان فرود آید و به زندگیمان خاتمه دهد. بنابراین چون نمیدانیم آن نیرو چه در سر دارد ، بهترین کار این است که کاملا بی عیب و نقص باشیم و بند کفشمان را به طور دقیق ببندیم و به راه بیفتیم


کارلوس کاستاندا . دومین حلقه قدرت

چهارشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۷

بوسه ای از راه دورسرانگشتانم در حسرت لمس سبزینه پوست تو میسوزد.
یک التهاب
یک ضربان نامحسوس در نوک انگشتانم تو را میخواند
کاش فاصله ای نبود
تا با انگشتانم میبوسیدمت