پنجشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۶

miravam jayez nist Raftam!daram miram iran!!
40 roozi nistam.
az tamame doostani ke babate moafyate baradaram rahnamaiem kardand binahayat mamnoonam.
***
didane khanevade baed az 3 sal hese lezat bakhshi ast.


doosetoon daram va delam baratoon tang mishe. havaye khodetoono dashte basin. ta man bargardam ;)

سه‌شنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۶

تفریح تازه
دیشب تفریح تازه ای اختراع کردم ، و هنگامی که خواستم آغاز کنم یک فرشته و یک شیطان دوان
دوان به خانه آمدند. بر در خانه به هم رسیدند و بر سر تفریح تازه من با هم جنگیدند.

یکی فریاد میزد :"که این گناه است"

دیگری میگفت : "عین تقوی است"


جبران خلیل جبران

سه‌شنبه، تیر ۱۲، ۱۳۸۶

انسانها دوست داشتنیند اگر فقط لبخند زدن یادشان نرود

دنیا ارزششو نداره.

ارزش نداره که بخوایم این چند روز و با دوری و دلخوری و قهر و کدورت سپری کنیم.

بیا با هم مهربون باشیم

معلوم نیست که لحظه دیگه ای هم وجود داشته باشه

معلوم نیست که یه لحظه دیگه قراره برای ما چه اتفاقی بیفته.

یه دفعه دیدی که دیگه تا آخره دنیا گذارمون به هم نیفتاد

بذار از تو این یه لبخند را به یادگار داشته باشم