سه‌شنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۹

این ها دیگر کیستند؟!

من تنها از مردن نیست که نمیترسم
دلم میخواهد زندگی کنم
آواز بخوانم
و کسی مزاحم ذهن گل و لالایی من بی گهواره نباشد.

سید علی صالحی

برچسب‌ها:

جمعه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۹

کاش میدانستم

کاش میدانستم ان دو با هم در آن بطنهای جداگانه چه میگویند .
که دائم سرهایشان پیش هم است و پچ پچ میکنند
کاش میدانستم به په فکر میکنند
آیا آنقدر که من در تعجب حضور دو موجود در خودم هستم آنهاهم از زندگی جدیدیشان متعجبند؟