دوشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۹۱

اثر فوجیوارا

میگویند از برخورد دو جبهه هوای گرم و سرد طوفان اتفاق می افتد. میگویند طوفان انقلابات سخت هوا و باران شدید در پی دارد. خرابی و ویرانی در پی دارد. طوفان هر چیز بزرگی است که همه را فروگیرد. هر چیز غالب.
اما ننوشته اند که اگر دو طوفان به هم برخورد کنند چه اتفاقی می افتد!؟ در آن لحظه . در آن نقطه اشتراک..... آنجا که برای ثانیه ای هر دو به هم میپیچند  و یکی میشوند و بعد با سرعت از هم دور میشوند.آن زمان که سکوت همه دنیا را فرا میگیرد....  آیا چیزی آن میان شکل میگیرد؟ یا تمام قواعد به هم میریزد؟...آیا چیزی تغییر میکند؟ یا سکونی وصف ناپذیر پدیدار میگردد؟.....آرامش است در لحظه یا غرش است و صدا ؟
کسی چیزی نمیگوید
 کسی چیزی نمیداند

گویی هیچ کس زنده نمانده است


* اثر فوجیوارا: هنگامی که دو گردباد به یکدیگر نزدیک می‌شوند، می‌توانند به طرق مختلفی بر هم تاثیر بگذارند. یکی از این فعل و انفعالات، اثر فوجیوارا نام دارد که در آن، دو طوفان با کشیده شدن به سوی هم، شروع به چرخش به دور یکدیگر می‌کنند.