جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۱

تفال بهاری من


قمری های بی خیال هم فهمیده اند 
فروردین است 
اما آشیانه ها را باد خواهد برد 
خیالی نیست 
بنفشه های کوهی هم فهمیده اند 
فروردین است 
اما آفتاب تنبل دامنه را باد خواهد برد 
خیالی نیست 
سنگریزه های کناره ی رود هم فهمیده اند 
فروردین است 
اما سایه روشنان سحری را باد خواهد برد 
خیالی نیست 
همه ی این ها درست 
اما بهار سفرکرده ی ما کی بر می گردد ؟
واقعا خیالی نیست ؟


سید علی صالحی

1 Comments:

At ۱۲:۴۶ بعدازظهر, Anonymous سمیرا said...

خوندمش

 

ارسال یک نظر

<< Home